Fahami Konsep Istito’ah

Di Malaysia, konsep istito’ah merupakan salah satu aspek penting dalam syariat Islam, terutamanya dalam konteks pelaksanaan ibadah haji ke Baitullah di Mekah, Arab Saudi. istito’ah merupakan syarat utama yang menentukan kelayakan seseorang Muslim untuk menunaikan haji, salah satu rukun Islam yang fundamental.

istito’ahmerangkumi pelbagai dimensi, termasuk kemampuan kewangan untuk menanggung biaya perjalanan haji dan memenuhi keperluan keluarga yang ditinggalkan, pemahaman yang mendalam terhadap manasik haji, serta keadaan mental dan fizikal yang sesuai. Selain daripada itu, aspek keikhlasan hati, kesabaran dan rasa syukur juga merupakan komponen penting dalam penilaian istito’ah seseorang.

Secara umum, istito’ah terbahagi kepada dua kategori, istito’ah Mubasyirah dan istito’ah Ghoiru Mubasyirah. Istito’ah Mubasyirah merujuk kepada kemampuan individu untuk menjalankan ibadah haji dan umrah secara berdikari tanpa kesulitan yang berarti. Istito’ah Ghoiru Mubasyirah pula membolehkan individu yang memiliki kemampuan kewangan yang mencukupi untuk mewakilkan orang lain dalam melaksanakan haji dan umrah atas nama mereka.

Menurut pandangan yang diberikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia, istito’ahmelibatkan aspek-aspek berikut:

 • Bekalan Kewangan: Kemampuan untuk membiayai perjalanan haji dan memenuhi keperluan keluarga yang ditinggalkan.
 • Pengetahuan Manasik Haji: Penguasaan mendalam terhadap tata cara ibadah haji.
 • Keadaan Hati: Keikhlasan, kesabaran, dan rasa syukur dalam melaksanakan ibadah.
 • Tawakkal dan Tawaduk’: Keyakinan sepenuh hati kepada Allah SWT dan kesederhanaan dalam melaksanakan ibadah haji.
 • Kesihatan Mental dan Fizikal: Keadaan jasmani dan rohani yang memungkinkan seseorang untuk menunaikan haji.

Istito’ah Mubasyirah melibatkan individu dengan kekuatan fizikal dan mental yang memadai untuk melaksanakan haji secara langsung, termasuk memahami dan mengikuti prosedur manasik haji tanpa kesulitan yang berarti. Sebaliknya, istito’ah Ghoiru Mubasyirah memungkinkan individu dengan keadaan kewangan yang mencukupi, tetapi mengalami halangan fizikal atau kesihatan, untuk menunjuk wakil dalam pelaksanaan haji.

Memahami konsep istito’ahsecara menyeluruh adalah penting bagi setiap Muslim yang ingin menunaikan ibadah haji, memastikan pelaksanaan haji mereka mencapai kesempurnaan dan haji mabrur.

Sumber: Liputan 6

Responses

Alamat e-mel anda tidak akan disiarkan. Medan diperlukan ditanda dengan *

 1. Disimpulkan sebagai kemampuan laksana manasik haji dan umrah.
  Ada 2 bhg. 1. Mampu laksana sendiri 2. Mampu dengan bantuan orang kain ( wakil )
  Aspek mampu termasuk
  1. Ada wang perbelanjaan
  2. Pengetahuan perlaksanaan manasik tereebut
  3. Keadaan hati
  4. Tawakal dan tawaduk
  5. Mental dan fizikal